Agricultural Solutions
Agriculture

Abacus® Advance

Met Abacus® Advance kan jy soveel meer as normale gewasbeskerming verwag, want Abacus® Advance verwesenlik die AgCelence®-belofte.

Voordele

Abacus® Advance bevat twee aktiewe bestanddele met kontak- en sistemiese aktiwiteit vir die beheer van die vernaamste blaarsiektes. As sistemiese swamdoder, penetreer dit die plant om goeie beheer van blaarsiektes in die plant te verseker. As kontakswamdoder bly dit langer op die blaar om nuwe infeksies oor ’n langer tydperk te voorkom.

Besonderhede

Name Abacus® Advance
Formulasie 'n Suspo-emulsie (SE)
Ingredients 62,5 g / lt epoxiconazole (triazole), 62.5 g / lt F500®

Benewens die swamdodende eienskap, besit piraklostrobien (F500®), een van die aktiewe bestanddele van Abacus® Advance, ook die potensiaal om plantfisiologiese effekte te verhoog, tot voordeel van die gewas. In steeds groeiende aantal gebiede, insluitende die VSA, Engeland, Europa, Brazilië en Argentinië, is piraklostrobien (F500®), ook geregistreer en word aanbeveel as ’n plantgeneesmiddel wat opbrengste verhoog. Plaaslike navorsing het getoon dat die gebruik van Abacus® Advance, volgens etiketaanwysings, ook oesopbrenste kan verhoog, selfs in situasies waar daar lae siektedruk voorkom.

Abacus® Advance is verenigbaar met Roundup® Powermax (L7769), Fastac® EC (L4991) en Fastac® SC (L4992). Dit word egter nog steeds aanbeveel dat die verenigbaarheid van Abacus® Advance eers met ander onkruiddoders, insekdoders en mytdoders op ‘n klein skaal getoets moet word, voordat ‘n tenkmengsels voorberei word.

MOENIE addisionele benatters, verspreiders of ander byvoegmiddels saam met Abacus® Advance gebruik nie, siende dat dit alreeds met die optimale hoeveelheid byvoegmiddels geformuleer is. Die enigste uitsondering is ‘n vloeibare (50 %) hoë kwaliteit ammoniumsulfaat, in streke waar dit bekend is dat die waterkwaliteit swak is, as ‘n versagter van die water, voordat Abacus® Advance bygevoeg word.

Gars

Pests Recommended rate Time of application Number of application
Bruinroes 1.0 lt / ha Dien voorkomend toe, of onmiddellik sodra infeksiesimptome waargeneem word. Indien ‘n hoë infeksiedruk voorkom, moet ‘n tweede bespuiting, 3 - 4 weke later, toegedien word.Grondtoediening: Dien in 200 – 400 lt water / ha, toe.Lugtoediening: Dien in 30 – 40 lt water / ha, toe. 2
Netvlek 1 lt / ha Dien sodra infeksie waargeneem word toe en herhaal 3 – 4 weke later indien nodig. 2
Siekte roes 1 lt / ha Dien sodra infeksie waargeneem word toe en herhaal 3 – 4 weke later indien nodig. 2
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Blaarroes 1.0 lt / ha Begin spuit sodra infeksiesimptome waargeneem word, maar nie later as die ontwikkeling van die vlagblaar nie. Indien ’n hoë infeksiedruk voorkom, moet ’n tweede bespuiting, 3 – 5 weke later toegedien word.Grondtoediening: Dien in 200 – 400 lt water / ha toe.Lugtoediening: Dien in 30 – 40 lt water / ha toe. 2
Blaarvlek 1.0 lt / ha Begin spuit sodra infeksiesimptome waargeneem word, maar nie later as die ontwikkeling van die vlagblaar nie. Indien ’n hoë infeksiedruk voorkom, moet ’n tweede bespuiting, 3 – 5 weke later toegedien word.Grondtoediening: Dien in 200 – 400 lt water / ha toe.Lugtoediening: Dien in 30 – 40 lt water / ha toe. 2
Geelroes (Streeproes) 1.0 lt / ha Begin spuit sodra infeksiesimptome waargeneem word, maar nie later as die ontwikkeling van die vlagblaar nie. Indien ’n hoë infeksiedruk voorkom, moet ’n tweede bespuiting, 3 – 5 weke later toegedien word.Grondtoediening: Dien in 200 – 400 lt water / ha toe.Lugtoediening: Dien in 30 – 40 lt water / ha toe. 2
Siekte Vrugte, Blaar, Stam 1.0 lt / ha Begin spuit sodra infeksiesimptome waargeneem word, maar nie later as die ontwikkeling van die vlagblaar nie. Indien ’n hoë infeksiedruk voorkom, moet ’n tweede bespuiting, 3 – 5 weke later toegedien word.Grondtoediening: Dien in 200 – 400 lt water / ha toe.Lugtoediening: Dien in 30 – 40 lt water / ha toe. 2
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Grysblaarvlek 1.6 lt / ha Dien die eerste Abacus® Advance toediening, op groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem), toe. ‘n Tweede toediening van Abacus® Advance, word met groeistadium 51 (pluim sigbaar) aanbeveel. Indien verlengde siektebeheer benodig word, gedurende aanhoudende hoë siektedruk, word dit aanbeveel dat ‘n derde bespuiting met Duett® (L5791), 3 – 4 weke later toegedien word.In sekere areas / omstandighede, waar lae siektedruk verwag word, moet Abacus® Advance tussen groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem) en groeistadium 35 (8-blaarstadium), toegedien word. Groeistadium 35, word gesien as die laaste moontlike stadium, waar die land gespuit kan word, met ‘n konvensionele trekker. Indien verlengde siektebeheer vereis word, moet terug verwys word na bogenoemde opvolgbespuiting van Abacus® Advance. 2
Noordelike blaarskroei 1.6 lt / ha Dien die eerste Abacus® Advance toediening, op groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem), toe. ‘n Tweede toediening van Abacus® Advance, word met groeistadium 51 (pluim sigbaar) aanbeveel. Indien verlengde siektebeheer benodig word, gedurende aanhoudende hoë siektedruk, word dit aanbeveel dat ‘n derde bespuiting met Duett® (L5791), 3 – 4 weke later toegedien word.In sekere areas / omstandighede, waar lae siektedruk verwag word, moet Abacus® Advance tussen groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem) en groeistadium 35 (8-blaarstadium), toegedien word. Groeistadium 35, word gesien as die laaste moontlike stadium, waar die land gespuit kan word, met ‘n konvensionele trekker. Indien verlengde siektebeheer vereis word, moet terug verwys word na bogenoemde opvolgbespuiting van Abacus® Advance. 2
Roes 1.6 lt / ha Dien die eerste Abacus® Advance toediening, op groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem), toe. ‘n Tweede toediening van Abacus® Advance, word met groeistadium 51 (pluim sigbaar) aanbeveel. Indien verlengde siektebeheer benodig word, gedurende aanhoudende hoë siektedruk, word dit aanbeveel dat ‘n derde bespuiting met Duett® (L5791), 3 – 4 weke later toegedien word.In sekere areas / omstandighede, waar lae siektedruk verwag word, moet Abacus® Advance tussen groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem) en groeistadium 35 (8-blaarstadium), toegedien word. Groeistadium 35, word gesien as die laaste moontlike stadium, waar die land gespuit kan word, met ‘n konvensionele trekker. Indien verlengde siektebeheer vereis word, moet terug verwys word na bogenoemde opvolgbespuiting van Abacus® Advance. 2
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Sojaboonroes 1 lt / ha Dien, as ‘n voorkomende behandeling toe, voor die eerste simptome gewaar word (normaalweg met begin blom) en herhaal 21 – 28 dae later. Wanneer weerstoestande bevorderlik is vir die ontwikkeling van ‘n hoë siektedruk, moet ‘n korter spuitinterval van 3 weke, gespuit word. Hierdie program sal ook Sclerotinia sclerotiorum, onderdruk.Grondtoediening: Dien as ‘n volbedekking, in 150 - 300 lt water / ha, toe. Gebruik kwaliteit toerusting, wat goed onderhou word en ‘n fyn eweredige spuitpatroon, op die plante lewer. Lugtoediening: Soos aanbevelings hierbo, in ten minste 40 lt water / ha. 2
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Grysblaarvlek 1.6 lt / ha Dien die eerste Abacus® Advance toediening, op groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem), toe. ‘n Tweede toediening van Abacus® Advance, word met groeistadium 51 (pluim sigbaar) aanbeveel. Indien verlengde siektebeheer benodig word, gedurende aanhoudende hoë siektedruk, word dit aanbeveel dat ‘n derde bespuiting met Duett® (L5791), 3 – 4 weke later toegedien word.In sekere areas / omstandighede, waar lae siektedruk verwag word, moet Abacus® Advance tussen groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem) en groeistadium 35 (8-blaarstadium), toegedien word. Groeistadium 35, word gesien as die laaste moontlike stadium, waar die land gespuit kan word, met ‘n konvensionele trekker. Indien verlengde siektebeheer vereis word, moet terug verwys word na bogenoemde opvolgbespuiting van Abacus® Advance. 2
Noordelike blaarskroei 1.6 lt / ha Dien die eerste Abacus® Advance toediening, op groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem), toe. ‘n Tweede toediening van Abacus® Advance, word met groeistadium 51 (pluim sigbaar) aanbeveel. Indien verlengde siektebeheer benodig word, gedurende aanhoudende hoë siektedruk, word dit aanbeveel dat ‘n derde bespuiting met Duett® (L5791), 3 – 4 weke later toegedien word.In sekere areas / omstandighede, waar lae siektedruk verwag word, moet Abacus® Advance tussen groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem) en groeistadium 35 (8-blaarstadium), toegedien word. Groeistadium 35, word gesien as die laaste moontlike stadium, waar die land gespuit kan word, met ‘n konvensionele trekker. Indien verlengde siektebeheer vereis word, moet terug verwys word na bogenoemde opvolgbespuiting van Abacus® Advance. 2
Roes 1.6 lt / ha Dien die eerste Abacus® Advance toediening, op groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem), toe. ‘n Tweede toediening van Abacus® Advance, word met groeistadium 51 (pluim sigbaar) aanbeveel. Indien verlengde siektebeheer benodig word, gedurende aanhoudende hoë siektedruk, word dit aanbeveel dat ‘n derde bespuiting met Duett® (L5791), 3 – 4 weke later toegedien word.In sekere areas / omstandighede, waar lae siektedruk verwag word, moet Abacus® Advance tussen groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem) en groeistadium 35 (8-blaarstadium), toegedien word. Groeistadium 35, word gesien as die laaste moontlike stadium, waar die land gespuit kan word, met ‘n konvensionele trekker. Indien verlengde siektebeheer vereis word, moet terug verwys word na bogenoemde opvolgbespuiting van Abacus® Advance. 2
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Afrikaroes (Taanroes) 1.6 lt / ha Abacus® AdvanceDien twee bespuitings toe. Dien die eerste Abacus® Advance toediening, as ‘n voorkomende behandeling, op die 4 – 6 blaarstadium toe, of met die eerste tekens van bruinroesinfeksie. Dien die tweede bespuiting, ‘n maand later toe. Voorkomende beheer van Taanroes, word ten sterkste aanbeveel. Dit is ‘n siekte wat vining ontwikkel en genesende toediening mag nie altyd die gewensde beheer, lewer nie. Grondtoediening: Dien as ‘n volbedekking in 200 lt water / ha, toe.Lugtoediening: Soos aanbevelings hierbo, in ten minste 30 lt water / ha. 2
Bruinroes (Puccinia melanocephala) 1.6 lt / ha Abacus® AdvanceDien twee bespuitings toe. Dien die eerste Abacus® Advance toediening, as ‘n voorkomende behandeling, op die 4 – 6 blaarstadium toe, of met die eerste tekens van bruinroesinfeksie. Dien die tweede bespuiting, ‘n maand later toe. Voorkomende beheer van Taanroes, word ten sterkste aanbeveel. Dit is ‘n siekte wat vining ontwikkel en genesende toediening mag nie altyd die gewensde beheer, lewer nie. Grondtoediening: Dien as ‘n volbedekking in 200 lt water / ha, toe.Lugtoediening: Soos aanbevelings hierbo, in ten minste 30 lt water / ha. 2
Name Abacus® Advance
Formulasie 'n Suspo-emulsie (SE)
Ingredients 62,5 g / lt epoxiconazole (triazole), 62.5 g / lt F500®

Benewens die swamdodende eienskap, besit piraklostrobien (F500®), een van die aktiewe bestanddele van Abacus® Advance, ook die potensiaal om plantfisiologiese effekte te verhoog, tot voordeel van die gewas. In steeds groeiende aantal gebiede, insluitende die VSA, Engeland, Europa, Brazilië en Argentinië, is piraklostrobien (F500®), ook geregistreer en word aanbeveel as ’n plantgeneesmiddel wat opbrengste verhoog. Plaaslike navorsing het getoon dat die gebruik van Abacus® Advance, volgens etiketaanwysings, ook oesopbrenste kan verhoog, selfs in situasies waar daar lae siektedruk voorkom.

Abacus® Advance is verenigbaar met Roundup® Powermax (L7769), Fastac® EC (L4991) en Fastac® SC (L4992). Dit word egter nog steeds aanbeveel dat die verenigbaarheid van Abacus® Advance eers met ander onkruiddoders, insekdoders en mytdoders op ‘n klein skaal getoets moet word, voordat ‘n tenkmengsels voorberei word.

MOENIE addisionele benatters, verspreiders of ander byvoegmiddels saam met Abacus® Advance gebruik nie, siende dat dit alreeds met die optimale hoeveelheid byvoegmiddels geformuleer is. Die enigste uitsondering is ‘n vloeibare (50 %) hoë kwaliteit ammoniumsulfaat, in streke waar dit bekend is dat die waterkwaliteit swak is, as ‘n versagter van die water, voordat Abacus® Advance bygevoeg word.

Pests Recommended rate Time of application Number of application
Bruinroes 1.0 lt / ha Dien voorkomend toe, of onmiddellik sodra infeksiesimptome waargeneem word. Indien ‘n hoë infeksiedruk voorkom, moet ‘n tweede bespuiting, 3 - 4 weke later, toegedien word.Grondtoediening: Dien in 200 – 400 lt water / ha, toe.Lugtoediening: Dien in 30 – 40 lt water / ha, toe. 2
Netvlek 1 lt / ha Dien sodra infeksie waargeneem word toe en herhaal 3 – 4 weke later indien nodig. 2
Siekte roes 1 lt / ha Dien sodra infeksie waargeneem word toe en herhaal 3 – 4 weke later indien nodig. 2
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Blaarroes 1.0 lt / ha Begin spuit sodra infeksiesimptome waargeneem word, maar nie later as die ontwikkeling van die vlagblaar nie. Indien ’n hoë infeksiedruk voorkom, moet ’n tweede bespuiting, 3 – 5 weke later toegedien word.Grondtoediening: Dien in 200 – 400 lt water / ha toe.Lugtoediening: Dien in 30 – 40 lt water / ha toe. 2
Blaarvlek 1.0 lt / ha Begin spuit sodra infeksiesimptome waargeneem word, maar nie later as die ontwikkeling van die vlagblaar nie. Indien ’n hoë infeksiedruk voorkom, moet ’n tweede bespuiting, 3 – 5 weke later toegedien word.Grondtoediening: Dien in 200 – 400 lt water / ha toe.Lugtoediening: Dien in 30 – 40 lt water / ha toe. 2
Geelroes (Streeproes) 1.0 lt / ha Begin spuit sodra infeksiesimptome waargeneem word, maar nie later as die ontwikkeling van die vlagblaar nie. Indien ’n hoë infeksiedruk voorkom, moet ’n tweede bespuiting, 3 – 5 weke later toegedien word.Grondtoediening: Dien in 200 – 400 lt water / ha toe.Lugtoediening: Dien in 30 – 40 lt water / ha toe. 2
Siekte Vrugte, Blaar, Stam 1.0 lt / ha Begin spuit sodra infeksiesimptome waargeneem word, maar nie later as die ontwikkeling van die vlagblaar nie. Indien ’n hoë infeksiedruk voorkom, moet ’n tweede bespuiting, 3 – 5 weke later toegedien word.Grondtoediening: Dien in 200 – 400 lt water / ha toe.Lugtoediening: Dien in 30 – 40 lt water / ha toe. 2
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Grysblaarvlek 1.6 lt / ha Dien die eerste Abacus® Advance toediening, op groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem), toe. ‘n Tweede toediening van Abacus® Advance, word met groeistadium 51 (pluim sigbaar) aanbeveel. Indien verlengde siektebeheer benodig word, gedurende aanhoudende hoë siektedruk, word dit aanbeveel dat ‘n derde bespuiting met Duett® (L5791), 3 – 4 weke later toegedien word.In sekere areas / omstandighede, waar lae siektedruk verwag word, moet Abacus® Advance tussen groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem) en groeistadium 35 (8-blaarstadium), toegedien word. Groeistadium 35, word gesien as die laaste moontlike stadium, waar die land gespuit kan word, met ‘n konvensionele trekker. Indien verlengde siektebeheer vereis word, moet terug verwys word na bogenoemde opvolgbespuiting van Abacus® Advance. 2
Noordelike blaarskroei 1.6 lt / ha Dien die eerste Abacus® Advance toediening, op groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem), toe. ‘n Tweede toediening van Abacus® Advance, word met groeistadium 51 (pluim sigbaar) aanbeveel. Indien verlengde siektebeheer benodig word, gedurende aanhoudende hoë siektedruk, word dit aanbeveel dat ‘n derde bespuiting met Duett® (L5791), 3 – 4 weke later toegedien word.In sekere areas / omstandighede, waar lae siektedruk verwag word, moet Abacus® Advance tussen groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem) en groeistadium 35 (8-blaarstadium), toegedien word. Groeistadium 35, word gesien as die laaste moontlike stadium, waar die land gespuit kan word, met ‘n konvensionele trekker. Indien verlengde siektebeheer vereis word, moet terug verwys word na bogenoemde opvolgbespuiting van Abacus® Advance. 2
Roes 1.6 lt / ha Dien die eerste Abacus® Advance toediening, op groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem), toe. ‘n Tweede toediening van Abacus® Advance, word met groeistadium 51 (pluim sigbaar) aanbeveel. Indien verlengde siektebeheer benodig word, gedurende aanhoudende hoë siektedruk, word dit aanbeveel dat ‘n derde bespuiting met Duett® (L5791), 3 – 4 weke later toegedien word.In sekere areas / omstandighede, waar lae siektedruk verwag word, moet Abacus® Advance tussen groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem) en groeistadium 35 (8-blaarstadium), toegedien word. Groeistadium 35, word gesien as die laaste moontlike stadium, waar die land gespuit kan word, met ‘n konvensionele trekker. Indien verlengde siektebeheer vereis word, moet terug verwys word na bogenoemde opvolgbespuiting van Abacus® Advance. 2
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Sojaboonroes 1 lt / ha Dien, as ‘n voorkomende behandeling toe, voor die eerste simptome gewaar word (normaalweg met begin blom) en herhaal 21 – 28 dae later. Wanneer weerstoestande bevorderlik is vir die ontwikkeling van ‘n hoë siektedruk, moet ‘n korter spuitinterval van 3 weke, gespuit word. Hierdie program sal ook Sclerotinia sclerotiorum, onderdruk.Grondtoediening: Dien as ‘n volbedekking, in 150 - 300 lt water / ha, toe. Gebruik kwaliteit toerusting, wat goed onderhou word en ‘n fyn eweredige spuitpatroon, op die plante lewer. Lugtoediening: Soos aanbevelings hierbo, in ten minste 40 lt water / ha. 2
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Grysblaarvlek 1.6 lt / ha Dien die eerste Abacus® Advance toediening, op groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem), toe. ‘n Tweede toediening van Abacus® Advance, word met groeistadium 51 (pluim sigbaar) aanbeveel. Indien verlengde siektebeheer benodig word, gedurende aanhoudende hoë siektedruk, word dit aanbeveel dat ‘n derde bespuiting met Duett® (L5791), 3 – 4 weke later toegedien word.In sekere areas / omstandighede, waar lae siektedruk verwag word, moet Abacus® Advance tussen groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem) en groeistadium 35 (8-blaarstadium), toegedien word. Groeistadium 35, word gesien as die laaste moontlike stadium, waar die land gespuit kan word, met ‘n konvensionele trekker. Indien verlengde siektebeheer vereis word, moet terug verwys word na bogenoemde opvolgbespuiting van Abacus® Advance. 2
Noordelike blaarskroei 1.6 lt / ha Dien die eerste Abacus® Advance toediening, op groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem), toe. ‘n Tweede toediening van Abacus® Advance, word met groeistadium 51 (pluim sigbaar) aanbeveel. Indien verlengde siektebeheer benodig word, gedurende aanhoudende hoë siektedruk, word dit aanbeveel dat ‘n derde bespuiting met Duett® (L5791), 3 – 4 weke later toegedien word.In sekere areas / omstandighede, waar lae siektedruk verwag word, moet Abacus® Advance tussen groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem) en groeistadium 35 (8-blaarstadium), toegedien word. Groeistadium 35, word gesien as die laaste moontlike stadium, waar die land gespuit kan word, met ‘n konvensionele trekker. Indien verlengde siektebeheer vereis word, moet terug verwys word na bogenoemde opvolgbespuiting van Abacus® Advance. 2
Roes 1.6 lt / ha Dien die eerste Abacus® Advance toediening, op groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem), toe. ‘n Tweede toediening van Abacus® Advance, word met groeistadium 51 (pluim sigbaar) aanbeveel. Indien verlengde siektebeheer benodig word, gedurende aanhoudende hoë siektedruk, word dit aanbeveel dat ‘n derde bespuiting met Duett® (L5791), 3 – 4 weke later toegedien word.In sekere areas / omstandighede, waar lae siektedruk verwag word, moet Abacus® Advance tussen groeistadium 31 (eerste knoop sigbaar bo die grondoppervlak, ook die 5 – 6 blaarstadium genoem) en groeistadium 35 (8-blaarstadium), toegedien word. Groeistadium 35, word gesien as die laaste moontlike stadium, waar die land gespuit kan word, met ‘n konvensionele trekker. Indien verlengde siektebeheer vereis word, moet terug verwys word na bogenoemde opvolgbespuiting van Abacus® Advance. 2
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Afrikaroes (Taanroes) 1.6 lt / ha Abacus® AdvanceDien twee bespuitings toe. Dien die eerste Abacus® Advance toediening, as ‘n voorkomende behandeling, op die 4 – 6 blaarstadium toe, of met die eerste tekens van bruinroesinfeksie. Dien die tweede bespuiting, ‘n maand later toe. Voorkomende beheer van Taanroes, word ten sterkste aanbeveel. Dit is ‘n siekte wat vining ontwikkel en genesende toediening mag nie altyd die gewensde beheer, lewer nie. Grondtoediening: Dien as ‘n volbedekking in 200 lt water / ha, toe.Lugtoediening: Soos aanbevelings hierbo, in ten minste 30 lt water / ha. 2
Bruinroes (Puccinia melanocephala) 1.6 lt / ha Abacus® AdvanceDien twee bespuitings toe. Dien die eerste Abacus® Advance toediening, as ‘n voorkomende behandeling, op die 4 – 6 blaarstadium toe, of met die eerste tekens van bruinroesinfeksie. Dien die tweede bespuiting, ‘n maand later toe. Voorkomende beheer van Taanroes, word ten sterkste aanbeveel. Dit is ‘n siekte wat vining ontwikkel en genesende toediening mag nie altyd die gewensde beheer, lewer nie. Grondtoediening: Dien as ‘n volbedekking in 200 lt water / ha, toe.Lugtoediening: Soos aanbevelings hierbo, in ten minste 30 lt water / ha. 2

Hoekom Abacus® Advance?

Abacus® Advance lewer:

  • Verbeterde waterverbruik – Abacus® Advance- behandelde gewasse het minder water nodig om ’n kilogram graan te produseer.
  • Verbeterde assimilasie van stikstof wat beter plantgroei tot gevolg het en uiteindelik bydra tot ’n hoër opbrengs.
  • Verhoogde daaglikse CO2-opname wat lei tot verhoogde styselproduksie en gevolglik ’n hoër opbrengs.
  • ’n Verlaging in etileenproduksie onder strestoestande, daarom word minder blare, blomme en peule afgespeen wat die gewas in staat stel om die graanvulproses te voltooi.
  • ’n Sistemiese en translaminêre swamdoder, daarom word alle dele van die plant beskerm vir optimale groei.
  • Beskermende en kuratiewewerking.
  • Verhindering teen spoorontkieming, infeksies en miseliumgroei, dus sal geen sekondêre infeksies gedurende latere plantgroeistadiums voorkom nie.
  • Effektiewe beheer van grysblaarvlek, noordelike blaarskroei en roes in mielies.
  • Effektiewe beheer van Asiatiese sojaboonroes in sojabone.

Abacus® Advance

Reg. Nr L9132 Wet Nr 36 van 1947

'n Suspo-emulsie kontak- en translaminêre swamdoder vir die voorkomende beheer van siektes op gars, koring, mielies, sojabone en suikerriet.

FRAC SWAMDODERGROEPKODE 11 EN 3

Aktiewe bestanddele:

F500® ........................................................62,5 g / lt

epoxiconazole (triazole) .........................62,5 g / lt

Geregistreer deur:

BASF Suid–Afrika (Edms) Bpk.

Mpy. Reg. Nr 66/10235/07

Posbus 2801

Halfway House 1685

VN Nr: 2902

Noodnommer: +27 82 446 8946

®Geregistreerde handelsmerk van BASF

F500® - pyraclostrobin (methoxy-carbamate)

Top