Agricultural Solutions
Agriculture

Prowl® CS

Prowl® CS

Voordele

  • Maklik om te gebruik - Die aktiewe bestanddeel bly in die grond, selfs onder uiterste weerstoestande. Sodoende word jou gewas langer teen onkruidkompetisie beskerm
  • GEEN ONMIDDELIKE inkorporering (meganies of besproeiing) in die grond met toediening
  • Minder bevlekking van spuittoerusting
  • Beter tenkmengbaarheid

Besonderhede

Name Prowl® CS
Formulasie ’n Waterbasiskapsule suspensie
Ingredients 455 g / lt pendimethalin (dinitroaniline)

Aartappels

Pests Recommended rate Time of application Number of application
Eenjarige breëblaaronkruide 2.2 - 4.4 lt / ha - Afhangende van die klei persentasie in die grond Prowl ® CS - Prowl® CS moet ná plant op die gelykoppervlakke of voorbereide riwwe toegedien en meganies ingewerk, word. Verhoed kontak van moere met behandelde grond. 1
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Eenjarige breëblaaronkruide 2.2 - 4.4 lt / ha - Afhangende van die klei persentasie in die grond Prowl® CS - Daar kan onmiddellik na inwerking van die Prowl® CS onkruiddoder, geplant word. Dit is raadsaam om so gou moontlik na toediening te plant, om sodoende die maksimum tydperk van onkruidbeheer, te verkry. Dit is nodig om te bewerk, na toediening en inwerking, óf voor-, óf na plant en moenie die grond dieper bewerk as wat die Prowl® CS, ingewerk is nie. 1
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Eenjarige breëblaaronkruide 2.2 - 4.4 lt / ha - Afhangende van die klei persentasie in die grond Prowl® CS - Daar kan onmiddellik na inwerking van die Prowl® CS onkruiddoder, geplant word. Dit is raadsaam om so gou moontlik na toediening te plant, om sodoende die maksimum tydperk van onkruidbeheer, te verkry. Dit is nodig om te bewerk, na toediening en inwerking, óf voor-, óf na plant en moenie die grond dieper bewerk as wat die Prowl® CS, ingewerk is nie. 1
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Eenjarige breëblaaronkruide 2.2 - 4.4 lt / ha - Afhangende van die klei persentasie in die grond Prowl® CS - Meganiese inwerking: Katoen kan in gelyk grond geplant word, na toediening van Prowl® CS. Dit is raadsaam om so gou moontlik na toediening te plant, om sodoende die maksimum tydperk van onkruidbeheer, te verkry.Wanneer in riwwe plant, moet die riwwe eers voorberei word, voor die Prowl® CS onkruiddoder toegedien en ingewerk word.Inwerking deur middel van sprinkelbesproeiing: 20 - 50 mm besproeiing moet geskied nadat die katoen geplant en die onkruiddoder toegedien is. 1
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Eenjarige breëblaaronkruide 2.2 - 4.4 lt / ha - Afhangende van die klei persentasie in die grond Prowl® CS - NIE GESKIK VIR GEBRUIK, WAAR SONNEBLOM IN GRONDE MET MINDER AS 20 % KLEI, GEPLANT IS NIE.Daar kan onmiddellik na inwerking van die Prowl® CS onkruiddoder, geplant word. Dit is raadsaam om so gou moontlik na toediening te plant, om sodoende die maksimum tydperk van onkruidbeheer, te verkry. Dit is nodig om te bewerk, na toediening en inwerking, óf voor-, óf na plant en moenie die grond dieper bewerk as wat die Prowl® CS, ingewerk is nie. 1
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Eenjarige breëblaaronkruide 2.2 - 4.4 lt / ha - Afhangende van die klei persentasie in die grond Prowl® CS - Daar kan onmiddellik na inwerking van die Prowl® CS onkruiddoder, geplant word. Dit is raadsaam om so gou moontlik na toediening te plant, om sodoende die maksimum tydperk van onkruidbeheer, te verkry. Dit is nodig om te bewerk, na toediening en inwerking, óf voor-, óf na plant en moenie die grond dieper bewerk as wat die Prowl® CS, ingewerk is nie. 1
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Eenjarige breëblaaronkruide 2.2 - 4.4 lt / ha - Afhangende van die klei persentasie in die grond As Rottboellia cochinchinensis geteiken word, word die hoër dosis van 4,4 l aanbeveel, ongeag die grondtipe.Wanneer addisionele onkruide beheer wil word as wat op die Prowl® CS etiket is, moet ‘n tenkmengsel van 4,4 l Prowl® CS en 2,5 l Diuron 800 SC toegedien word. Verwys na die onkruidspektrum, aanwysings, beperkings en waarskuwings op die Diuron 800 SC etiket, wanneer ‘n tenkmengsel van Prowl® CS en Diuron 800 SC, gemaak word.Aangeplanteriet: Dien toe, binne twee dae van aanplant.Oorstaanriet: Moenie later as sewe dae na kap, toedien nie.Meganiese inwerking: Suikerriet kan, na toediening van Prowl® CS, geplant word.Inwerking deur middel van sprinkelbesproeiing: 20 - 50 mm besproeiing moet geskied nadat die suikerriet geplant en die onkruiddoder toegedien is. 1
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Eenjarige breëblaaronkruide 2.2 - 4.4 lt / ha - Afhangende van die klei persentasie in die grond Prowl® CS - Meganiese inwerking: Uitplanting kan geskied na Prowl® CS toediening en voorbereiding, in gelykgrond of voorbereide riwwe. MOENIE PLANTGATE VOORBEREI, VOOR TOEDIENING VAN DIE ONKRUIDDODER NIE. Tydens uitplanting moet seker gemaak word dat die tabakwortels onder the Prowl® CS onkruiddoder behandelde laag, geplaas word. Tabakplantjies uit saailaaie en plantjies waarvan die wortels geknip is, moenie gebruik word nie.Inwerking deur middel van sprinkelbesproeiing: Inwerking van die onkruiddoder moet geskied VOOR UITPLANTING, deur middel van 20 - 50 mm besproeiing. MOENIE PLANTGATE VOORBEREI, VOOR TOEDIENING VAN DIE ONKRUIDDODER NIE. 1
Name Prowl® CS
Formulasie ’n Waterbasiskapsule suspensie
Ingredients 455 g / lt pendimethalin (dinitroaniline)
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Eenjarige breëblaaronkruide 2.2 - 4.4 lt / ha - Afhangende van die klei persentasie in die grond Prowl ® CS - Prowl® CS moet ná plant op die gelykoppervlakke of voorbereide riwwe toegedien en meganies ingewerk, word. Verhoed kontak van moere met behandelde grond. 1
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Eenjarige breëblaaronkruide 2.2 - 4.4 lt / ha - Afhangende van die klei persentasie in die grond Prowl® CS - Daar kan onmiddellik na inwerking van die Prowl® CS onkruiddoder, geplant word. Dit is raadsaam om so gou moontlik na toediening te plant, om sodoende die maksimum tydperk van onkruidbeheer, te verkry. Dit is nodig om te bewerk, na toediening en inwerking, óf voor-, óf na plant en moenie die grond dieper bewerk as wat die Prowl® CS, ingewerk is nie. 1
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Eenjarige breëblaaronkruide 2.2 - 4.4 lt / ha - Afhangende van die klei persentasie in die grond Prowl® CS - Daar kan onmiddellik na inwerking van die Prowl® CS onkruiddoder, geplant word. Dit is raadsaam om so gou moontlik na toediening te plant, om sodoende die maksimum tydperk van onkruidbeheer, te verkry. Dit is nodig om te bewerk, na toediening en inwerking, óf voor-, óf na plant en moenie die grond dieper bewerk as wat die Prowl® CS, ingewerk is nie. 1
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Eenjarige breëblaaronkruide 2.2 - 4.4 lt / ha - Afhangende van die klei persentasie in die grond Prowl® CS - Meganiese inwerking: Katoen kan in gelyk grond geplant word, na toediening van Prowl® CS. Dit is raadsaam om so gou moontlik na toediening te plant, om sodoende die maksimum tydperk van onkruidbeheer, te verkry.Wanneer in riwwe plant, moet die riwwe eers voorberei word, voor die Prowl® CS onkruiddoder toegedien en ingewerk word.Inwerking deur middel van sprinkelbesproeiing: 20 - 50 mm besproeiing moet geskied nadat die katoen geplant en die onkruiddoder toegedien is. 1
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Eenjarige breëblaaronkruide 2.2 - 4.4 lt / ha - Afhangende van die klei persentasie in die grond Prowl® CS - NIE GESKIK VIR GEBRUIK, WAAR SONNEBLOM IN GRONDE MET MINDER AS 20 % KLEI, GEPLANT IS NIE.Daar kan onmiddellik na inwerking van die Prowl® CS onkruiddoder, geplant word. Dit is raadsaam om so gou moontlik na toediening te plant, om sodoende die maksimum tydperk van onkruidbeheer, te verkry. Dit is nodig om te bewerk, na toediening en inwerking, óf voor-, óf na plant en moenie die grond dieper bewerk as wat die Prowl® CS, ingewerk is nie. 1
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Eenjarige breëblaaronkruide 2.2 - 4.4 lt / ha - Afhangende van die klei persentasie in die grond Prowl® CS - Daar kan onmiddellik na inwerking van die Prowl® CS onkruiddoder, geplant word. Dit is raadsaam om so gou moontlik na toediening te plant, om sodoende die maksimum tydperk van onkruidbeheer, te verkry. Dit is nodig om te bewerk, na toediening en inwerking, óf voor-, óf na plant en moenie die grond dieper bewerk as wat die Prowl® CS, ingewerk is nie. 1
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Eenjarige breëblaaronkruide 2.2 - 4.4 lt / ha - Afhangende van die klei persentasie in die grond As Rottboellia cochinchinensis geteiken word, word die hoër dosis van 4,4 l aanbeveel, ongeag die grondtipe.Wanneer addisionele onkruide beheer wil word as wat op die Prowl® CS etiket is, moet ‘n tenkmengsel van 4,4 l Prowl® CS en 2,5 l Diuron 800 SC toegedien word. Verwys na die onkruidspektrum, aanwysings, beperkings en waarskuwings op die Diuron 800 SC etiket, wanneer ‘n tenkmengsel van Prowl® CS en Diuron 800 SC, gemaak word.Aangeplanteriet: Dien toe, binne twee dae van aanplant.Oorstaanriet: Moenie later as sewe dae na kap, toedien nie.Meganiese inwerking: Suikerriet kan, na toediening van Prowl® CS, geplant word.Inwerking deur middel van sprinkelbesproeiing: 20 - 50 mm besproeiing moet geskied nadat die suikerriet geplant en die onkruiddoder toegedien is. 1
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Eenjarige breëblaaronkruide 2.2 - 4.4 lt / ha - Afhangende van die klei persentasie in die grond Prowl® CS - Meganiese inwerking: Uitplanting kan geskied na Prowl® CS toediening en voorbereiding, in gelykgrond of voorbereide riwwe. MOENIE PLANTGATE VOORBEREI, VOOR TOEDIENING VAN DIE ONKRUIDDODER NIE. Tydens uitplanting moet seker gemaak word dat die tabakwortels onder the Prowl® CS onkruiddoder behandelde laag, geplaas word. Tabakplantjies uit saailaaie en plantjies waarvan die wortels geknip is, moenie gebruik word nie.Inwerking deur middel van sprinkelbesproeiing: Inwerking van die onkruiddoder moet geskied VOOR UITPLANTING, deur middel van 20 - 50 mm besproeiing. MOENIE PLANTGATE VOORBEREI, VOOR TOEDIENING VAN DIE ONKRUIDDODER NIE. 1
Label Prowl® CS Etiket
Safety Data Sheet Prowl® CS SDS

Hoekom Prowl® CS?

Prowl® CS

Reg. No. L9605 Act No. 36 of 1947

HRAC ONKRUIDDODERGROEPKODE K1

’n Waterbasiskapsule suspensie-onkruiddoder, vir die selektiewe voor-opkomsbeheer van sekere grasse en eenjarige breëblaaronkruide in katoen, grondbone (spaanse tipe), nierbone, droëbone, sonneblomme, sojabone, aartappels, tabak en suikerriet.

Aktiewe bestanddeel:

Pendimethalin (dinitroaniline) .................. . 455 g / l

Geregistreer deur:

BASF Suid–Afrika (Edms) Bpk.

Mpy. Reg. Nr 66/10235/07

Posbus 2801

Halfway House 1685

VN Nr: 3082

Noodnommer: 083 265 3805

® Geregistreerde Handelsmerk van BASF

Top