Agricultural Solutions
Agriculture

Hammer®

Hammer® - Vir voor- en vroeë na-opkoms beheer van eenjarige breëblaaronkruide en sekere meerjarige grasspesies.

Voordele

Wanneer meerjarige grasse en breëblaar-onkruide jou gewasse bedreig, het jy die snel werking van Hammer® nodig. Hammer® beheer onkruide effektief en vooraf, sodat jou gewasse kan groei vir optimale opbrengs.

General information

Name Hammer®
Formulasie Soluble concentrate (SL)
Ingredients 100 g / lt Imazethapyr (imidazolinone)

Droëboon

Pests Recommended rate Time of application Number of application
Grasse 300 - 500 ml / ha . Sien inligting in die "Precautions for use" -afdeling. (a) ‘n Enkel VOOR-OPKOMSTOEDIENING, of(b) ‘n Program VOOR-OPKOMS- gevolg deur ‘n NA-OPKOMSTOEDIENING.
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Grasse (a) ‘n Enkel VOOR-OPKOMSTOEDIENING, of(b) ‘n Enkel NA-OPKOMSTOEDIENING. [‘n Opvolgbehandeling word nie aanbeveel nie].
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Grasse 300 - 700 ml / ha - Sien inligting in die "Precautions for use" -afdeling. (a) ‘n Enkel VOOR-OPKOMSTOEDIENING, of(b) ‘n Program VOOR-OPKOMS- gevolg deur ‘n NA-OPKOMSTOEDIENING. (c) ‘n Enkel NA-OPKOMSTOEDIENING. 1 - 2

Hoekom Hammer®?

Hammer® - Vir voor- en vroeë na-opkoms beheer van eenjarige breëblaaronkruide en sekere meerjarige grasspesies.

Hammer® is ’n wateroplosbare, voor-opkoms onkruiddoder vir die beheer van breëblaar-onkruide en meerjarige grasse in sojabone.

Hammer®:

  • Beheer breëblaaronkruide en meerjarige grasse voor-opkoms en kan in die grond toegedien word voor of direk na gewasaanplanting.
  • Die metode van werking het effektiewe beheer tot gevolg. Die aktiewe bestanddeel word deur die wortels opgeneem en beweeg vinnig deur die plant. Die onkruid word vinnig geel waarna groei gestuit word wat effektiewe onkruidbeheer tot gevolg het.
  • Is registreer vir sojabone, droëbone en grondbone.

Wanneer meerjarige grasse en breëblaar-onkruide jou gewasse bedreig, het jy die snel werking van Hammer® nodig. Hammer® beheer onkruide effektief en vooraf, sodat jou gewasse kan groei vir optimale opbrengs.

Hammer®

Reg. Nr L5201 Wet Nr 36 van 1947

’n Vloeistofkonsentraatonkruiddoder vir die beheervan sekere eenjarige breëblaaronkruide in droëbone, sojabone, grondbone.

HRAC ONKRUIDDODERGROEPKODE B

Aktiewe bestanddeel:

imazethapyr (imidazolinone) ....... 100 g / lt

Geregistreer deur:

BASF Suid–Afrika (Edms) Bpk.

Mpy. Reg. Nr 66/10235/07

Posbus 2801

Halfway House 1685

VN Nr: 3082

Noodnommer: 083 265 3805

® Geregistreerde Handelsmerk van BASF

Top