Agricultural Solutions
Agriculture

Euro–Lightning®

CLEARFIELD® Sonneblom onkruiddoder

Voordele

Die Clearfield® Produksiestelsel lewer:

 • Doeltreffende en langdurige onkruidbeheer
 • Gewaskwaliteit
 • Globale markaanvaarding

Besonderhede

Name Euro–Lightning®
Formulasie ’n Wateroplosbare na–opkomsonkruiddoder.
Ingredients 15 g / lt imazapyr (imidazolinone), 33 g / lt imazamox (imidazolinone)

 • Toediening moet gestaak word indien windsnelheid 15 km / h oorskry, wanneer temperatuurinversies voorkom of wanneer toestande die oorwaai van spuitnewel na gevoelige gewasse sal begunstig. ’n Buffersone moet verkieslik gelaat word tussen die gebied wat behandel moet word en gevoelige gewasse.
 • Gevoelige gewasse sluit in, maar is nie beperk tot, groentegewasse, graangewasse en sonneblomvariëteite wat nie as Clearfield® Sonneblom gemerk is nie.

Verenigbaarheid:

 • Euro–Lightning® verenigbaar met Imiboost®.
 • Moenie met ’n organofosfaat of karbamaat meng nie.

Clearfield sonneblom

Pests Recommended rate Time of application Number of application
Breëblare 1 lt / ha Euro–Lightning® MOET ALTYD IN ’n PROGRAMBESPUITING TOEGEDIEN WORD. Begin die program altyd met ’n voor–opkomsgrasonkruiddoder naamlik Dual Gold® (L5749) of (L5748).Na–opkomstoedieningEuro–Lightning® moet tydens die 2 – 6–blaarstadium van die onkruide toegedien word. Enige grasonkruide moet behandel word voor die uitstoel–stadium bereik word. Die sonneblomsaailinge moet tussen die 2– en 6–blaarstadium wees. Dit is daarom belangrik dat toediening geskied wanneer die meeste onkruide reeds opgekom het, inagneming van die gewasstadium, maar dat toediening nie te laat is, sodat die ouer onkruide nie meer beheer sal word nie.DIE TYDSBESTEK VAN DIE TOEDIENING MOET VOLTOOI WEES TEEN 32 DAE NA PLANT.Grondtoediening: Dien Euro–Lightning® in 150 – 250 lt water / ha toe.Lugtoediening word nie aanbeveel nie.
Grasse 1 lt / ha Euro–Lightning® MOET ALTYD IN ’n PROGRAMBESPUITING TOEGEDIEN WORD. Begin die program altyd met ’n voor–opkomsgrasonkruiddoder naamlik Dual Gold® (L5749) of (L5748).Na–opkomstoedieningEuro–Lightning® moet tydens die 2 – 6–blaarstadium van die onkruide toegedien word. Enige grasonkruide moet behandel word voor die uitstoel–stadium bereik word. Die sonneblomsaailinge moet tussen die 2– en 6–blaarstadium wees. Dit is daarom belangrik dat toediening geskied wanneer die meeste onkruide reeds opgekom het, inagneming van die gewasstadium, maar dat toediening nie te laat is, sodat die ouer onkruide nie meer beheer sal word nie.DIE TYDSBESTEK VAN DIE TOEDIENING MOET VOLTOOI WEES TEEN 32 DAE NA PLANT.Grondtoediening: Dien Euro–Lightning® in 150 – 250 lt water / ha toe.Lugtoediening word nie aanbeveel nie.
Name Euro–Lightning®
Formulasie ’n Wateroplosbare na–opkomsonkruiddoder.
Ingredients 15 g / lt imazapyr (imidazolinone), 33 g / lt imazamox (imidazolinone)

 • Toediening moet gestaak word indien windsnelheid 15 km / h oorskry, wanneer temperatuurinversies voorkom of wanneer toestande die oorwaai van spuitnewel na gevoelige gewasse sal begunstig. ’n Buffersone moet verkieslik gelaat word tussen die gebied wat behandel moet word en gevoelige gewasse.
 • Gevoelige gewasse sluit in, maar is nie beperk tot, groentegewasse, graangewasse en sonneblomvariëteite wat nie as Clearfield® Sonneblom gemerk is nie.

Verenigbaarheid:

 • Euro–Lightning® verenigbaar met Imiboost®.
 • Moenie met ’n organofosfaat of karbamaat meng nie.

Pests Recommended rate Time of application Number of application
Breëblare 1 lt / ha Euro–Lightning® MOET ALTYD IN ’n PROGRAMBESPUITING TOEGEDIEN WORD. Begin die program altyd met ’n voor–opkomsgrasonkruiddoder naamlik Dual Gold® (L5749) of (L5748).Na–opkomstoedieningEuro–Lightning® moet tydens die 2 – 6–blaarstadium van die onkruide toegedien word. Enige grasonkruide moet behandel word voor die uitstoel–stadium bereik word. Die sonneblomsaailinge moet tussen die 2– en 6–blaarstadium wees. Dit is daarom belangrik dat toediening geskied wanneer die meeste onkruide reeds opgekom het, inagneming van die gewasstadium, maar dat toediening nie te laat is, sodat die ouer onkruide nie meer beheer sal word nie.DIE TYDSBESTEK VAN DIE TOEDIENING MOET VOLTOOI WEES TEEN 32 DAE NA PLANT.Grondtoediening: Dien Euro–Lightning® in 150 – 250 lt water / ha toe.Lugtoediening word nie aanbeveel nie.
Grasse 1 lt / ha Euro–Lightning® MOET ALTYD IN ’n PROGRAMBESPUITING TOEGEDIEN WORD. Begin die program altyd met ’n voor–opkomsgrasonkruiddoder naamlik Dual Gold® (L5749) of (L5748).Na–opkomstoedieningEuro–Lightning® moet tydens die 2 – 6–blaarstadium van die onkruide toegedien word. Enige grasonkruide moet behandel word voor die uitstoel–stadium bereik word. Die sonneblomsaailinge moet tussen die 2– en 6–blaarstadium wees. Dit is daarom belangrik dat toediening geskied wanneer die meeste onkruide reeds opgekom het, inagneming van die gewasstadium, maar dat toediening nie te laat is, sodat die ouer onkruide nie meer beheer sal word nie.DIE TYDSBESTEK VAN DIE TOEDIENING MOET VOLTOOI WEES TEEN 32 DAE NA PLANT.Grondtoediening: Dien Euro–Lightning® in 150 – 250 lt water / ha toe.Lugtoediening word nie aanbeveel nie.

Hoekom Euro–Lightning®?

Euro–Lightning®

Reg. Nr L8436 Wet Nr 36 van 1947

’n Wateroplosbare na–opkomsonkruiddoder vir die beheer van sekere eenjarige breëblaar– en grasonkruide in Clearfield® Sonneblom.

HRAC ONKRUIDDODERGROEPKODE B

Aktiewe bestanddele:

imazapyr (imidazolinone) ............................. 15 g / lt

imazamox (imidazolinone) ........................... 33 g / lt

Geregistreer deur:

BASF Suid–Afrika (Edms) Bpk.

Mpy. Reg. Nr 66/10235/07

Posbus 2801

Halfway House 1685

Noodnommer: 083 265 3805

® Geregistreerde Handelsmerk van BASF

Top