Agricultural Solutions
Agriculture

Sercadis® Delan®

Sercadis® is ‘n nuwe swamdoder wat ‘n innoverende oplossing bied vir die beheer van Appelskurf (Venturia inaequalis), Poeieragtige meeldou (Podosphaera Leucotricha) op appels en Peerskurfsiekte (Venturia pirina). Die kombinasie met Delan® verseker ‘n oplossing tot weerstandbestuur.

Voordele

  • Betroubaar: Secardis® is aangedryf deur Xemium® - die nuutste generasie SDHI swamdoder.
  • Betroubaar: Uitstekende siektebeheer: Die hoë vlak van mobiliteit en verspreiding van Xemium® lei tot doeltreffende beskerming.
  • Volhoubaar:: Die kombinasie van Sercadis® en Delan® bevorder weerstandbestuur.
  • Buigsaam en gerieflik: Sercadis® kan effektief deur die hele blomperiode gebruik word vir doeltreffende beskerming.
  • Buigsaam en gerieflik:Sercadis® is geskik om in GPB (Geïntegreerde Plaagbestuur) stelsels gebruik te word.

Besonderhede

Name Sercadis® Delan®
Formulasie ’n Suspensiekonsentraat
Ingredients 300 g/l Fluxapyroxad (pyrazole-carboxamide)

Fluxapyroxad is ‘n swamdoder met aktiwiteit teen lae dosisse teen ‘n breë-spektrum van plantsiektes. Dit behoort aan die karboksamied klas van chemie en die wyse van werking is deur inhibisie van suksinaatdehidrogenase, in kompleks II van die mitochondriale respirasieketting, met gevolglike inhibisie van spoorontkieming kiembuisontwikkeling en miselium groei in die teikenswam. As sulks, val fluxapyroxad in die SDHI groep van swamdoders en onder FRAC Groepkode 7. Fluxapyroxad dring plantweefsel vinnig binne

Selektiwiteit van die mengsel tussen Sercadis® en Delan® (Reg. Nr L5440) is bewys oor ‘n reeks van appel- en peervariëteite. Bykomend, is die verenigbaarheid van die mengsel met die volgende produkte bewys: Hunter® 24 (Reg. Nr L8307) en Regalis® (Reg. Nr L7549) [laasgenoemde in kombinasie met Dash® HC (Reg. Nr L7469)].

Appel

Pests Recommended rate Time of application Number of application
Poeieragtige meeldou (Podosphaera leucotricha) 12,5 ml + 30 ml Delan/100 l Water Dien Sercadis® toe as deel van ‘n volledige spuitprogram. Beplan die insluiting van Sercadis® in die spuitprogram, uitsluitlik as voorkomende bespuitings, gedurende die volgende groeistadiums: Beginnende by pink-bal tot vroeë vrugstadium, dien toe met intervalle tussen vyf en tien dae, tot en met 75 % blomblaarval. Vanaf 75 % blomblaarval kan die spuitintervalle tot ‘n maksimum van 10 dae verleng word. Indien weersomstandighede gedurende die periode verander wat siekte-ontwikkeling begunstig, moet die spuitintervalle weer verkort word na sewe dae.Sercadis® is buigsaam vir plasing in die spuitprogram. Om optimale beheer te verseker is die voorkeurplasing van Sercadis® tussen 25 % blom en vroeë vrugset om optimale beheer te verkry.•Dien altyd Sercadis® in kombinasie met Delan® (FRAC Groepkode M9) toe. Dit is die voorkeurproduk vir ‘n tenkmengsel, teen die dosisse en intervalle soos voorgeskryf.• Sercadis® of enige ander FRAC Groepkode 7 swamdoder moet nie in meer as twee opeenvolgende toedienings per seisoen aangewend word nie.• Moenie meer as driekeer toedien nie.• Dien altyd voorkomend toe. 3
Skurfsiekte (Venturia inaequalis) 12,5 ml + 30 ml Delan/100 l Water Dien Sercadis® toe as deel van ‘n volledige spuitprogram. Beplan die insluiting van Sercadis® in die spuitprogram, uitsluitlik as voorkomende bespuitings, gedurende die volgende groeistadiums: Beginnende by pink-bal tot vroeë vrugstadium, dien toe met intervalle tussen vyf en tien dae, tot en met 75 % blomblaarval. Vanaf 75 % blomblaarval kan die spuitintervalle tot ‘n maksimum van 10 dae verleng word. Indien weersomstandighede gedurende die periode verander wat siekte-ontwikkeling begunstig, moet die spuitintervalle weer verkort word na sewe dae.Sercadis® is buigsaam vir plasing in die spuitprogram. Om optimale beheer te verseker is die voorkeurplasing van Sercadis® tussen 25 % blom en vroeë vrugset om optimale beheer te verkry.•Dien altyd Sercadis® in kombinasie met Delan® (FRAC Groepkode M9) toe. Dit is die voorkeurproduk vir ‘n tenkmengsel, teen die dosisse en intervalle soos voorgeskryf.• Sercadis® of enige ander FRAC Groepkode 7 swamdoder moet nie in meer as twee opeenvolgende toedienings per seisoen aangewend word nie.• Moenie meer as driekeer toedien nie.• Dien altyd voorkomend toe. 3
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Skurfsiekte (Venturia inaequalis) 12,5ml + 30ml Delan®/100l of Water Dien Sercadis® toe as deel van ‘n volledige spuitprogram. Beplan die insluiting van Sercadis® in die spuitprogram, uitsluitlik as voorkomende bespuitings, gedurende die volgende groeistadiums: Beginnende by pink-bal tot vroeë vrugstadium, dien toe met intervalle tussen vyf en tien dae, tot en met 75 % blomblaarval. Vanaf 75 % blomblaarval kan die spuitintervalle tot ‘n maksimum van 10 dae verleng word. Indien weersomstandighede gedurende die periode verander wat siekte-ontwikkeling begunstig, moet die spuitintervalle weer verkort word na sewe dae.Sercadis® is buigsaam vir plasing in die spuitprogram. Om optimale beheer te verseker is die voorkeurplasing van Sercadis® tussen 25 % blom en vroeë vrugset om optimale beheer te verkry.•Dien altyd Sercadis® in kombinasie met Delan® (FRAC Groepkode M9) toe. Dit is die voorkeurproduk vir ‘n tenkmengsel, teen die dosisse en intervalle soos voorgeskryf.• Sercadis® of enige ander FRAC Groepkode 7 swamdoder moet nie in meer as twee opeenvolgende toedienings per seisoen aangewend word nie.• Moenie meer as driekeer toedien nie.• Dien altyd voorkomend toe. 3
Name Sercadis® Delan®
Formulasie ’n Suspensiekonsentraat
Ingredients 300 g/l Fluxapyroxad (pyrazole-carboxamide)

Fluxapyroxad is ‘n swamdoder met aktiwiteit teen lae dosisse teen ‘n breë-spektrum van plantsiektes. Dit behoort aan die karboksamied klas van chemie en die wyse van werking is deur inhibisie van suksinaatdehidrogenase, in kompleks II van die mitochondriale respirasieketting, met gevolglike inhibisie van spoorontkieming kiembuisontwikkeling en miselium groei in die teikenswam. As sulks, val fluxapyroxad in die SDHI groep van swamdoders en onder FRAC Groepkode 7. Fluxapyroxad dring plantweefsel vinnig binne

Selektiwiteit van die mengsel tussen Sercadis® en Delan® (Reg. Nr L5440) is bewys oor ‘n reeks van appel- en peervariëteite. Bykomend, is die verenigbaarheid van die mengsel met die volgende produkte bewys: Hunter® 24 (Reg. Nr L8307) en Regalis® (Reg. Nr L7549) [laasgenoemde in kombinasie met Dash® HC (Reg. Nr L7469)].

Pests Recommended rate Time of application Number of application
Poeieragtige meeldou (Podosphaera leucotricha) 12,5 ml + 30 ml Delan/100 l Water Dien Sercadis® toe as deel van ‘n volledige spuitprogram. Beplan die insluiting van Sercadis® in die spuitprogram, uitsluitlik as voorkomende bespuitings, gedurende die volgende groeistadiums: Beginnende by pink-bal tot vroeë vrugstadium, dien toe met intervalle tussen vyf en tien dae, tot en met 75 % blomblaarval. Vanaf 75 % blomblaarval kan die spuitintervalle tot ‘n maksimum van 10 dae verleng word. Indien weersomstandighede gedurende die periode verander wat siekte-ontwikkeling begunstig, moet die spuitintervalle weer verkort word na sewe dae.Sercadis® is buigsaam vir plasing in die spuitprogram. Om optimale beheer te verseker is die voorkeurplasing van Sercadis® tussen 25 % blom en vroeë vrugset om optimale beheer te verkry.•Dien altyd Sercadis® in kombinasie met Delan® (FRAC Groepkode M9) toe. Dit is die voorkeurproduk vir ‘n tenkmengsel, teen die dosisse en intervalle soos voorgeskryf.• Sercadis® of enige ander FRAC Groepkode 7 swamdoder moet nie in meer as twee opeenvolgende toedienings per seisoen aangewend word nie.• Moenie meer as driekeer toedien nie.• Dien altyd voorkomend toe. 3
Skurfsiekte (Venturia inaequalis) 12,5 ml + 30 ml Delan/100 l Water Dien Sercadis® toe as deel van ‘n volledige spuitprogram. Beplan die insluiting van Sercadis® in die spuitprogram, uitsluitlik as voorkomende bespuitings, gedurende die volgende groeistadiums: Beginnende by pink-bal tot vroeë vrugstadium, dien toe met intervalle tussen vyf en tien dae, tot en met 75 % blomblaarval. Vanaf 75 % blomblaarval kan die spuitintervalle tot ‘n maksimum van 10 dae verleng word. Indien weersomstandighede gedurende die periode verander wat siekte-ontwikkeling begunstig, moet die spuitintervalle weer verkort word na sewe dae.Sercadis® is buigsaam vir plasing in die spuitprogram. Om optimale beheer te verseker is die voorkeurplasing van Sercadis® tussen 25 % blom en vroeë vrugset om optimale beheer te verkry.•Dien altyd Sercadis® in kombinasie met Delan® (FRAC Groepkode M9) toe. Dit is die voorkeurproduk vir ‘n tenkmengsel, teen die dosisse en intervalle soos voorgeskryf.• Sercadis® of enige ander FRAC Groepkode 7 swamdoder moet nie in meer as twee opeenvolgende toedienings per seisoen aangewend word nie.• Moenie meer as driekeer toedien nie.• Dien altyd voorkomend toe. 3
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Skurfsiekte (Venturia inaequalis) 12,5ml + 30ml Delan®/100l of Water Dien Sercadis® toe as deel van ‘n volledige spuitprogram. Beplan die insluiting van Sercadis® in die spuitprogram, uitsluitlik as voorkomende bespuitings, gedurende die volgende groeistadiums: Beginnende by pink-bal tot vroeë vrugstadium, dien toe met intervalle tussen vyf en tien dae, tot en met 75 % blomblaarval. Vanaf 75 % blomblaarval kan die spuitintervalle tot ‘n maksimum van 10 dae verleng word. Indien weersomstandighede gedurende die periode verander wat siekte-ontwikkeling begunstig, moet die spuitintervalle weer verkort word na sewe dae.Sercadis® is buigsaam vir plasing in die spuitprogram. Om optimale beheer te verseker is die voorkeurplasing van Sercadis® tussen 25 % blom en vroeë vrugset om optimale beheer te verkry.•Dien altyd Sercadis® in kombinasie met Delan® (FRAC Groepkode M9) toe. Dit is die voorkeurproduk vir ‘n tenkmengsel, teen die dosisse en intervalle soos voorgeskryf.• Sercadis® of enige ander FRAC Groepkode 7 swamdoder moet nie in meer as twee opeenvolgende toedienings per seisoen aangewend word nie.• Moenie meer as driekeer toedien nie.• Dien altyd voorkomend toe. 3

Hoekom Sercadis® Delan®?

Sercadis®

Reg. Nr: L9800 Wet Nr 36 van 1947

FRAC SWAMDODERGROEPKODE 7

‘n Suspensiekonsentraatswamdoder met translaminêre en sistemiese aktiwiteit vir die beheer van swamsiektes op appels en pere soos aangedui.

Aktiewe bestanddeel

Fluxapyroxad (pyrazole-carboxamide)......................... 300 g/l

Geregistreer deur:

BASF Suid-Afrika (Edms) Bpk.

Mpy Reg. Nr 66/10235/07

Posbus 2801

Halfweghuis

1685

Top