Agricultural Solutions
Agriculture

Stellar® Star

Onkruiddoder

Voordele

  • 'n Nuwe formulasie, gebaseer op nuwe bevorderingsmiddel-tegnologie ontwikkel deur BASF-navorsingspan, verseker die hoogste vlak van doeltreffendheid
  • Wydste spektrum en bestendige beheer van eenjarige grasse + eenjarige breëblaaronkruide + meeste meerjarige breëblaaronkruide
  • Sinergistiese werking met Atrazine en Terbuthylazine

Besonderhede

Name Stellar® Star
Formulasie 'n Wateroplosbare-onkruiddoder
Ingredients 160 g / lt dicamaba (benzoic acid compound), 50 g / lt topramezone (pyrazolone)

Mielies

Pests Recommended rate Time of application Number of application
Eenjarige breëblaaronkruide 700 ml / ha + 1,5 l / ha atrazine 500 OR 1,25 l / ha atrazine / Terbuthyalzine Frontier® Optima behoort toegedien te word, voordat Stellar® Star gespuit word (verwys na die Frontier® Optima etiket).Dien Stellar® Star, as an vroeë na-opkomstoediening toe, tydens die 3 - 4 blaarstadium van die onkruide. Moenie toedien, nadat die mielies 800 mm hoog is nie. Gebruik Basagran® of halosulfuron in ‘n tenkmengsel met Stellar® Star, waar ‘n matige populasie van geeluintjies (Cyperus esculentus) voorkom. Met swaar besmettings van geeluintjies dien EPTC toe as ‘n voor-plant ingewerkte toediening (verwys na die relevante etikette vir besonderhede van GEBRUIKSAAN-WYSINGS om bykomende onkruide te beheer). 1
Name Stellar® Star
Formulasie 'n Wateroplosbare-onkruiddoder
Ingredients 160 g / lt dicamaba (benzoic acid compound), 50 g / lt topramezone (pyrazolone)
Pests Recommended rate Time of application Number of application
Eenjarige breëblaaronkruide 700 ml / ha + 1,5 l / ha atrazine 500 OR 1,25 l / ha atrazine / Terbuthyalzine Frontier® Optima behoort toegedien te word, voordat Stellar® Star gespuit word (verwys na die Frontier® Optima etiket).Dien Stellar® Star, as an vroeë na-opkomstoediening toe, tydens die 3 - 4 blaarstadium van die onkruide. Moenie toedien, nadat die mielies 800 mm hoog is nie. Gebruik Basagran® of halosulfuron in ‘n tenkmengsel met Stellar® Star, waar ‘n matige populasie van geeluintjies (Cyperus esculentus) voorkom. Met swaar besmettings van geeluintjies dien EPTC toe as ‘n voor-plant ingewerkte toediening (verwys na die relevante etikette vir besonderhede van GEBRUIKSAAN-WYSINGS om bykomende onkruide te beheer). 1
Label Stellar® Star Etiket
Safety Data Sheet Stellar® Star SDS

Hoekom Stellar® Star?

Stellar® Star

Reg. Nr L9391 Wet Nr 36 van 1947

'n Wateroplosbare-onkruiddoder, vir die beheer van vroeë na-opkoms grasse en breëblaaronkruide (soos aangetoon), in mielies.

HRAC ONKRUIDDODERGROEPKODES F2 en O

Aktiewe bestanddeel:

Topramezone (pyrazolone) ...........................................50 g / lt

Dicamba (benzoic acid compound) ........................160 g / lt

Geregistreer deur:

BASF Suid–Afrika (Edms) Bpk.

Mpy. Reg. Nr 66/10235/07

Posbus 2801

Halfway House 1685

VN Nr: 3082

Noodnommer: 082 446 8946

® Geregistreerde Handelsmerk van BASF

Top